Πολλαπλασιασμός επί 10, 100, 1000, 10000  ......

Όταν πολλαπλασιάζουμε έναν ακέραιο αριθμό επί 
του δέκα(10) ή δύναμη του δέκα(10, 100, 1000, 10000 .....) 
τότε απλά προσθέτουμε όσα μηδενικά υπάρχουν στο τέλος του αριθμού μας.

Δοκίμασε να φτιάξεις τον αριθμό 

0

σε

0

κινήσεις. Κινήσεις

0


        

        

        

1