Σχήματα: Χρώματα:  

Περιστροφή Αντικατόπτριση
Αντιγραφή και Μετακίνηση Μετακίνηση
Αντιγραφή και Μεγένθηση Αντιγραφή και Σμίκρυνση
Μεγένθηση Σμίκρυνση
Αντιγραφή και σκεύρωση Σκεύρωση
Απόσταση Πλάτος γραμμής