Παραλλαγές προβλημάτων με έλεγχοΑριθμός με το σύμβολο & μπροστά
παραμένει ο ίδιος αριθμός.
Αφήστε διάστημα μεταξύ όλους τους αριθμούς και την πράξεις.
Ένας χαρακτήρας μη αριθμός (για παράδειγμα το _ ) στο τέλος ενός αριθμού με μηδενικά δίνει παραλλασσόμενο αριθμό μηδενικών.Οι παράμετροι (@1, @2, @3 ...) στην παρακάτω εξίσωση καθορίζουν την λύση.


       

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=