( λεπτά : δευτερόλεπτα )
⬛ + ⬛ =

⬛ - ⬛ =

⬛ x ⬛ =

⬛ + ⬛ =

⬛ - ⬛ =

⬛ x ⬛ =