Πολλαπλασιασμός διψήφιου επί διψήφιου

(πόντους:

)
Ήχος