Στρογγυλοποίηση

Γιατί στρογγυλοποιούμε αριθμούς;

1) Για να καταλάβουμε καλύτερα πόσο μεγάλος είναι ένας αριθμός.

2) Για να κάνουμε πράξεις πιο εύκολα με το νου μας.

3) Για να κάνουμε μια εκτίμηση.

4) Για να κάνουμε επαλήθευση.


Πως στρογγυλοποιούμε:

Υπογραμμίζουμε το ψηφίο που στρογγυλοποιούμε.

Κοιτάμε το ψηφίο δεξιά και αν είναι 5,6,7,8 ή 9 προσθέτουμε ένα στο υπογραμμισμένο ψηφίο και τα υπόλοιπα ψηφία δεξιά τα κάνουμε μηδέν.

Αν το ψηφίο δεξιά είναι 0,1,2,3 ή 4 αφήνουμε το υπογραμμισμένο ψηφίο το ίδιο και τα υπόλοιπα ψηφία δεξιά τα κάνουμε μηδέν.


Παράδειγμα