Χρησιμοποίησε τον χάρακα για να βρεις το εμβαδό και την περίμετρο.

Εμβαδό       =


Περίμετρος =Πρόχειρη εργασία
Βήμα 1,   Βήμα 2,   Βήμα 3,