Γράψε την εξίσωση

Απάντηση


1 εβδομάδα = 7 μέρες
1 χρόνος = 12 μήνες
1 χρόνος = 52 εβδομάδες